Thursday, June 25, 2015

Bp. Photios visits Bulgaria

( many photos)- Pastoral Visits to His Northern Bulgarian Parishes, by Vladyka Bishop Photios-

Pastoral visits to parishes Bishop Photios northern Bulgarian Old Calendar. PHOTOShttp://internetsobor.org/bolgarskaia-starostilnaia-tcerkov/tcerkovnye-novosti/starostilnye-tcerkvi/bolgarskaia-starostilnaia-tcerkov/arkhipastyrskoe-poseshchenie-episkopa-fotiia-severnykh-prikhodov-starostilnoi-bolgarii-foto

12-18 June 2015 Visiting Bishop Photios Triaditskogo northern parishes of the Old Calendar Bulgarian Orthodox Church in Bulgaria.


No comments:

Post a Comment